Aanleg Elzenpad Boskant in opdracht van de gemeente Meierijstad