small-slider-09
small-slider-08
small-slider-07
small-slider-05
small-slider-04
small-slider-03
small-slider-02
small-slider-01

Grondwerk

Om een ondergrond voor wegverhardingen of woningen gereed te maken voor bebouwing, moet de basis goed zijn. Dit gebeurt door het ontgraven en verzetten van grond en het aanbrengen van een zand- of funderingslaag.

Hiernaast verzorgen we ook de afvoer van overtollige grond. Dit alles volgens de wetgeving geregeld in Het Besluit Bodemkwaliteit (BbK).

Rioolwerk

Een goede riolering aanleggen die jarenlang zonder problemen gebruikt kan worden, is een project dat met zorg en aandacht moet worden uitgevoerd.

RO-infra heeft hier veel ervaring in: het aanleggen en vernieuwen van riolering, afwateringsystemen, drainage en pompsystemen. Wij ondernemen binnen 24 uur actie om eventuele problemen op te lossen.

Wegenbouw

RO-infra beschikt over de mensen, techniek en de ervaring voor het aanleggen van wegen, trottoirs, fietspaden, parkeer- en bedrijventerreinen. Van asfalt tot sierbestrating.

Niet alleen aanleg maar ook reconstructie of onderhoud van genoemde werkzaamheden worden door ons uitgevoerd.

Groenwerk

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt het eventueel rooien van bomen, struiken en bosschages
ook door ons uitgevoerd.

Nieuwe aanplant wordt in overleg met de opdrachtgever door ons geleverd en vakkundig aangebracht.